Ungdomsrådet

Middelfart Ungdomsråd er nedsat af Byrådet i henhold til styrelsesloven med henblik på at inddrage kommunens unge i demokratiske arbejdsprocesser.

 

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for Byrådet og Middelfart Kommune generelt. Ungdomsrådet har ikke formel høringsret, men kan komme med forslag i forhold til ungdomspolitiske spørgsmål og inddrages (med udtaleret) i forhold til relevante generelle ungdomspolitiske spørgsmål, herunder det årlige budgetforslag. Derudover er Ungdomsrådet de unges talerør, når der er unge, som mener, de har en problemstilling, hvor de gerne vil have kommunen eller byrådet på banen. Slutteligt er det Ungdomsrådet formål at styrke og støtte samarbejde og samvær mellem unge fra hele kommunen og på tværs af de forskellige uddannelsesinstitutioner.

 

Alle unge, bosiddende i Middelfart Kommune, der er mellem 16 - 24 år og har afsluttet grundskolen har valg- og stemmeret til Ungdomsråd.

 

Ungdomsrådet består af minimum 5 og maksimum 15 unge, som i fællesskab arbejder for et bedre Middelfart for unge. 

 

Der er valg til ungdomsrådet en gang årligt, medio september.

 

Kontakt

Forkvinde for Ungdomsrådet:

Sally Hundahl

Sallyhundahl@Icloud.com 

 

Tovholder for ungdomsrådet:

Anders Bo Thorsted

Anders.BoThorsted@middelfart.dk

Tlf. direkte 8888 5693

Mobil 2443 5823 Senest opdateret 16.01.2024 09:28 af LKH

Apricore logo