3. klasser

Juniorklub pr. 6.4.2021 - SÆRLIGT iforb. COVID-19

I skrivende stund er der pr. 6. april 2021 åbent forskudt for 3. og 4. klasserne i vores Juniorklubber.

 

I juniorklubberne organiseres børnene i ”årgangsgrupper” som anses for faste børnegrupper. For at klub skal give mening, kan vi ikke organisere pr. klasse, da der i nogle klasser kun er en enkelt klub-gænger.
Årgangsopdelingen i faste børnegrupper er helt i overensstemmelse med Covid-retningslinjerne.

 

Afhængig af, hvilket modul børnene er tilmeldt, kan de komme i juniorklubben hver dag, dog med den nye tilpasning fra 1. marts jf. ovenstående.
Åbningstiden vil blive tilpasset i forhold til det tidspunkt, hvor børnene får fri fra skole. 

 

Normalt tilbyder vi jer muligheden for at komme på besøg forud for tilmelding, dette tilbud kan vi desværre ikke tilbyde i år samt, som beskrevet nedenfor, vil der heller ikke blive etableret afhentning af børnene på skolerne, for at lære dem "den sikre skolevej" fra skolen til klubben.

 

Indmeldelse sker via Digital Pladsanvisning på borger.dk

Indmeldelse kan ske med dags varsel.

 

Der er lokale forskelle, I kan orientere jer om via fanen klubber/juniorklubber.

På siden er kontaktoplysninger til den enkelte klub og foldere mv. om lokale tilbud.  

 

Venlig hilsen

Ungdomsskolen

 

 


 

 

 

Kære forældre til børn i 3. klasse

 

Juniorklubben er et fritidstilbud for alle elever i 4. - 6. klasse og pr. 1. marts for børn fra 3. klasse.

 

Som forældre til et barn i 3. klasse er der følgende muligheder pr. 1. marts:

 

• Fortsætte i SFO på fuld tid til og med den 31.07. til SFO-betaling

• Skifte til morgenmodul i SFO

• Indmeldelse i Juniorklubben

 

Juniorklubben er et fleksibelt tilbud med fleksible åbningstider og betaling. Dette betyder, at tilbuddet ikke er ens ”rundt i kommunen”.

 

Det er derfor vigtigt, at I orienterer jer her på hjemmesiden for at se, om Juniorklubben kan dække jeres og jeres barns behov.

 

Det kan naturligvis være en stor omvæltning evt. at skulle benytte et fritidstilbud væk fra ens egen skole.

 

I opstartsperioden efter 1. marts kan der lokalt etableres ordninger, hvor børnene afhentes på skolen og lærer vejen at kende fra skolen og hen til Juniorklubben.

 

Hensigten er at lære børnene "den sikre skolevej", at repetere færdselsregler og ikke mindst at skabe tryghed for jeres børn - og for jer.

 

Med venlig hilsen

Birgitte Dyrbye Jensen

Leder af Ungdomsskolen og 10.erenSenest opdateret 13.04.2021 14:59 af AP

Apricore logo