Partnerskaber

Understøttende Undervisning

Ungdomsskolen og Folkeskolerne er ved lov forpligtet til at indgå partnerskaber.

 

I Middelfart betyder det, at Ungdomsskolen og Folkeskolerne aftaler forskellige former for aktiviteter og understøttende undervisning, hvor vi samarbejder om at give det bedste til vores børn og unge.

 

Det kan være pædagogiske indsatser i en klasse, det kan være  ryste-sammen-dage for sammenbragte klasser, det kan være gruppeforløb for f.eks. skilsmissebørn og meget andet, som der kan være behov for.

 

Unge og Alkohol samt sexualisterne er en del af den understøttende undervisning.

 

Unge og Alkohol

Middelfart Kommune vil gerne sammen med forældrene sikre, at kommunens unge kommer så godt igennem ungeårene som muligt. Derfor har vi også stort fokus på de unges alkohol-forbrug, da vi ved, at det er en af de faktorer, som kan have størst ødelæggende effekt for et ung menneske og føre til meget andet, som vi gerne vil undgå. Erfaringen viser, at det lønner sig med den målrettede indsats. Det ser vi bl.a. ved, at langt flere elever i 7. klasse ikke er interesseret i alkohol end for 5 år siden. Desuden oplever vi, at flere afgangsfester i 9. klasse end tidligere er alkoholfrie. 

 

Middelfart Ungdomsskole/SSP afholder i den forbindelse "unge og alkohol" arrangementer for skolernes 7. klasser, hvor vores team af ung-til-ung formidlere sammen med vores SSP-konsulenter har fokus på emnet.

 

Læs meget mere i folderen herunder.

 

Sexualister

 

Middelfart Ungdomsskole og Assens Ungdomsskole har et fælles projekt:

 

”Sexualisterne”, hvor lokale unge i alderen 17-25 år, uddannes af Sex og Samfund for derefter at fungere som ung til ung formidlere.

 

Sexualisterne underviser elever i 7.-10. klasse på alle skolerne og kommer gerne i ungdomsklubber og. lign.

 

Formålet er at have en åben dialog samt videregive viden om sex, følelser, normer, rettigheder, dilemmaer, og om seksuelt overførte sygedomme, prævention, fysiologien mv.

 

Et besøg af sexualisterne varer 2-3 timer og koordineres i Middelfart Kommune af ungdomsskoleleder Anders Bo Thorsted.

 

 

 

Gamingprojekt

I samarbejde med Center for Digital Pædagogik har Middelfart Ungdomsskole/SSP startet et projekt op, som tager udgangspunkt i børn og unges forbrug af computerspil.

 

Projektet henvender sig til børn og unge, som har forskellige problematikker i deres liv, og som i en eller anden grad søger tilflugt i den digitale verden.

 

Målet med projektet er, at vi via computerspillene vil skabe en relation til de unge, for på den måde at arbejde med deres selvværd ud fra en ressourcevinkel og dermed kan øge deres handlekompetencer i hverdagen.

 

Projektet har lejet sig ind i K.I.F.’s E-sportlokale i Lillebæltshallen og mødes der 2 timer hver tirsdag.

 

I skrivende stund deltager 3 unge i projektet, som drives af kommunens SSP-konsulent og ikke mindst en professionel Counterstrike coach.

 

 

 

 

 

Unge og Demokrati (er på standby i årene 2023-2025)

Demokratidagene er udsprunget af de initiativer, som Ungdomsrådet var med til at gennemføre i valgåret 2013.

Det overordnede formål var at skærpe de unges interesse for politik og på sigt få dem til at stemme.

 

På baggrund af erfaringerne og evalueringerne fra 2013 besluttede Byrådet, at ”Unge og demokrati” skulle videreføres for 9. klasserne i kommunen.

 

Demokratidagene afholdes for 9. klasserne i september og oktober måned, hvor unge "demokrati-formidler" sætter fokus på disse temaer:

  • Generel orientering om Middelfart Kommune (denne orientering varetages af en byrådspolitiker)
  • Demokratispil med fokus på demokratiske overvejelser og drøftelser
  • Stillingtagen til forskellige dilemmaer
  • Orientering om Ungdomshuset Walker
  • Orientering om Middelfart Ungdomsråd

 

Camps (er på standby i årene 2023-2025)

Camps er fællesskaber på tværs af kommunens skoler for elever på 7. og 8. klassetrin og er et samarbejde mellem Ungdomsskolen og Middelfarts folkeskoler.

I samarbejde skabes et program med noget for enhver smag og interesse.

 

 Senest opdateret 15.01.2024 11:47 af LKH

Apricore logo