Juniorklubber

P.t. er klubberne åbne for 3. og 4. klasserne på forskudte tidspunkter. 

Derudover er der åbnet op for 5. og 6. klasserne, de steder det kan lade sig gøre med restriktionerne om, at de må komme i klub samme uge som de møder fysisk i skole.

 

Der vil endvidere være åbent på

Bjergbanken

for de børn der går i Heldagsklasserne eller i C-klasserne  4.-5. og 6. klasse.

 

Venlig hilsen

 

Birgitte Dyrbye Jensen

Leder af Ungdomsskolen og 10.kl.

 

Middelfart Ungdomsskole

Blindebomsvej 11

5500 Middelfart

www.middelfart-ungdomsskole.dk

Ungdomsskolen@middelfart.dk

www.middelfart.dk

 

Telefon + 45 8888 5690

Direkte + 45 8888 5694

Mobil    + 45 2752 4716

 

Juniorklub. Juniorklublogo, bogstaver med et barn i midten..

Mål for Juniorklubben:

 

Vi ønsker:

 • at kunne tilbyde børn og unge i Middelfart Kommune et trygt fristed i hyggelige rammer, med børn og unge i centrum
 • at være brobygger i perioden fra barn til ungdoms-/voksen liv
 • at etablere børn- og ungefællesskaber af kvalitet
 • at understøtte læring og udvikling
 • at sikre glidende overgange mellem børne- og ungdomstilbuddene, både internt og eksternt, således at ingen børn eller unge bliver tabt undervejs med risiko for social isolation.

 

Mål:

 • at Juniorklubben er et "åndehul", hvor børn og unge har et udviklende og attraktivt tilbud i et fællesskab, hvor de sammen og enkeltvis fungerer.
 • at Juniorklubben fungerer ud fra demokratiske værdier og principper med respekt for forskellighed
 • at alle børn/unge udfordres, lærer, og udvikler sig således at deres faglige og personlige potentialer udnyttes fuldt ud.
 • at understøtte og styrke alle børn/unge i at blive selvstændige og selvhjulpne mennesker, som føler selvværd og glæde ved fællesskabet med de andre børn og unge.
 • at udvikle selvværd, selvudfoldelse og selvstændighed
 • at øge trivslen gennem fokus på relationer og venskaber
 • at alle skal føle sig som en del af fællesskabet, og at de gennem deltagelse i forpligtende og inkluderende fællesskaber udvikler evnen til at samarbejde og håndtere konflikter samt lære at forstå egne og andres følelser
 • at fokusere på sundhed og bevægelse
 • at integrere børn og unge i foreningslivets fællesskaber

 

Pædagogisk grundlag:

 

Juniorklubberne arbejder ud fra en anerkendende, helhedsskabende relationspædagogik. Der ansættes uddannet pædagogisk personale i størst muligt omfang.

 

Vi vil møde børnene og de unge med respekt og forståelse for deres individuelle behov. Igennem RESPEKT, LIGEVÆRDIGHED, DIALOG OG TILLID skal vi være rammeskabende, udvise ordentlighed og være engagerende voksne med fokus på at skabe et medbestemmende fælleskab for målgruppen.

 

Hænder. Børnehænder i forskellige farver, med ansigter på..

 

 

Indmeldelse i en af kommunens juniorklubber giver adgang til den pågældende klub - og gælder således ikke som medlemsskab af flere klubtilbud.

 

Juniorklubberne følger folkeskolens feriekalender og er således lukket, når skolen holder lukket. 

 

Der tilbydes Sommerskole i den første og sidste uge af sommerferien. Sommerskolen er for alle kommunens børn på 0.-6. klassetrin.

 

I vinterferien, efterårsferien og de tre dage før Påske tilbydes der forskellige udflugter til medlemmer af Juniorklub.

 

Der opkræves særskilt betaling, da ferieperioderne ikke er omfattet af de almindelige takster/kontingenter for medlemsskab af juniorklubberne.

 

Når du indmelder dit barn, skal du underskrive samtykkeerklæringer for foto og transport og maile dem som anført i indmeldelsesbrev eller evt. aflevere dem i klubben, som så bringer dem videre.Senest opdateret 13.04.2021 14:36 af AP

Apricore logo