Lovgrundlag

Ungdomsskolens virksomhed hviler på et lovgrundlag, hvor der gives rammer og mål for Ungdomsskolerne i Danmark. 

 

Alt, hvad vi står for i Ungdomsskolen, har sit afsæt i formålsparagraffen:

 

§1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

 

Loven er en såkaldt rammelov og giver dermed mulighed for stor fleksibilitet og kreativitet. Med sine få ”skal”-bestemmelser er det op til kommunen at give liv til Ungdomsskolen inden for lovens rammer.

 

Ud over Ungdomsskoleloven er Ungdomsskolen, som andre offentlige virksomheder, underlagt Forvaltningsloven, Folkeskoleloven, Retsplejeloven og Færdselsloven, der rummer regler for dele af Ungdomsskolens drift.

 

  

Du kan læse meget mere i UngdomsskolelovenSenest opdateret 15.01.2024 08:56 af LKH

Apricore logo