Ungdomsklubber 7.-9. klasse

Ungdomsklubben

 

Som ung i Middelfart Kommune har du mulighed for - helt gratis - at mødes med dine kammerater og møde nye i vores seks ungdomsklubber.

 

Der er for det meste fuld gang i den med musik på storskærm, turneringer af alle mulige og umulige slags. Du kan også finde en rolig krog, hvor du kan få en snak med en af de voksne i klubben - hvis det er det, du har behov for.

 

Der er noget for alle.

 

Se åbningstiderne i din lokale ungdomsklub - og kom forbi og få en oplevelse - og husk at tage dine kammerater med.

 

Mål for Ungdomsklubben:

 

Vi ønsker:

 • at kunne tilbyde børn og unge i Middelfart Kommune et trygt fristed i hyggelige rammer, med børn og unge i centrum
 • at være brobygger i perioden fra barn til ungdoms-/voksen liv
 • at etablere børn- og ungefællesskaber af kvalitet
 • at understøtte læring og udvikling
 • at sikre glidende overgange mellem børne- og ungdomstilbuddene, både internt og eksternt, således at ingen børn eller unge bliver tabt undervejs med risiko for social isolation

 

Mål:

 • at Ungdomsklubben er et "åndehul", hvor børn og unge har et udviklende og attraktivt tilbud i et fællesskab, hvor de sammen og enkeltvis fungerer.
 • at Ungdomsklubben fungerer ud fra demokratiske værdier og principper med respekt for forskellighed
 • at alle børn/unge udfordres, lærer, og udvikler sig således at deres faglige og personlige potentialer udnyttes fuldt ud.
 • at understøtte og styrke alle børn/unge i at blive selvstændige og selvhjulpne mennesker, som føler selvværd og glæde ved fællesskabet med de andre børn og unge.
 • at udvikle selvværd, selvudfoldelse og selvstændighed
 • at øge trivslen gennem fokus på relationer og venskaber
 • at alle skal føle sig som en del af fællesskabet, og at de gennem deltagelse i forpligtende og inkluderende fællesskaber udvikler evnen til at samarbejde og håndtere konflikter samt lære at forstå egne og andres følelser
 • at fokusere på sundhed og bevægelse
 • at integrere børn og unge i foreningslivets fællesskaber

 

Pædagogisk grundlag:

 

Ungdomsklubberne arbejder ud fra en anerkendende, helhedsskabende relationspædagogik. Der ansættes uddannet pædagogisk personale i størst muligt omfang.

 

Vi vil møde børnene og de unge med respekt og forståelse for deres individuelle behov. Igennem RESPEKT, LIGEVÆRDIGHED, DIALOG OG TILLID skal vi være rammeskabende, udvise ordentlighed og være engagerende voksne med fokus på at skabe et medbestemmende fælleskab for målgruppen.

 

 Senest opdateret 15.12.2023 12:50 af LKH

Apricore logo