Ind- og udmeldelse

Indmeldelse:

Indmeldelse sker via Digital Pladsanvisning på borger.dk. Indmeldelse kan ske med dags varsel.

 

Ved indmeldelse bedes du tage stilling til disse samtykkeerklæringer:

 

Samtykke vedr. foto og samtykke vedr. transport (skemaer ses nedenfor).

 

Udmeldelse:

Udmeldelse sker via Digital Pladsanvisning på borger.dk med 1 måneds varsel fra den sidste dag i måneden eller den 14. inden midnat.

 

Økonomisk friplads:

Du kan søge økonomisk fripladstilskud efter gældende regler. Fripladstilskuddet beregnes ud fra forældrenes aktuelle indkomst.

 

Ansøgning om fripladstilskud i Digital Pladsanvisning

  

 Det er Borgerservice, der beregner tilskuddet.  

 

Socialpædagogisk friplads:

Det er den enkelte institutionsleder, der tager initiativ til ansøgning om socialpædagogisk friplads i samarbejde med forældrene.

 

Før der kan søges om socialpædagogisk friplads, skal der være ansøgt om økonomisk friplads. 

 Senest opdateret 17.01.2022 08:31 af AP

Apricore logo